dissabte, 3 de març de 2007

El número 3 de XIBIDA

El mes de març de l’any 2000 vàrem treure el tercer número de la revista. En aquell exemplar canviàrem el nom de Xivita per Xibida després d’assessorar-nos que el nom xibida era més correcte en català. En la primera pàgina publicàvem l’editorial i el perquè del canvi de nom. La fotografia escollida per la portada fou la roca de la Mamella, abans de que s’esllavisses al damunt de la carretera. En la segona plana fèiem un interviu a Mn. Xavier Batiste i en la tercera i quarta pàgina publicàrem el resum de l’any, la demografia i la pluviometria.